Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2014

suenos
Tak, miałam szczęśliwe dziecinstwo
— dlatego jestem, kim jestem
Reposted byblueberryhurricane blueberryhurricane

October 21 2014

suenos
Polak Polakowi nawet porażki zazdrości
— Bogowie
Reposted fromwelovekate welovekate viaxannabelle xannabelle

October 09 2014

suenos
3767 553b
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx

September 12 2014

suenos

September 09 2014

suenos
i jest mi kurwa niedobrze !!!
— popierdolony zakłamany świat
Reposted bydangeloversensitivebanshegriseldisgefuhlvoll

August 29 2014

suenos
Obojętność i lekceważenie często wyrządzają więcej krzywd niż jawna niechęć...
— Harry Potter
Reposted fromcytaty cytaty viajointskurwysyn jointskurwysyn
suenos
Niech poczucie winy nauczy cię, jak postąpić następnym razem.
— Veronica Roth, Zbuntowana
Reposted frommefir mefir viajointskurwysyn jointskurwysyn
suenos
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaxannabelle xannabelle

August 28 2014

suenos
Przyjaźń to tyle samo uśmiechu co łez...

August 19 2014

suenos
- Tato mogę jechać na noc do Wisły ?
- Ale po co jest już  po 19, jutro idziecie do pracy.
- No i co z tego ?
- to nie jest mądre..
- Tatuś ale nikt nie mówi, że to mądre ...;)
— bo czasem trzeba wyluzować !
suenos
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serce wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaraspberryheart raspberryheart
suenos
9906 d669
Nie przytula się człowieka bez powodu
Reposted frombylejaka bylejaka viapesymista pesymista
suenos
- rozumie wtorki, rozumie czwartki ale ten poniedziałek bije wszystko,
kocham was dziewczyny i dziękuje ! 
— bo z przyjacielem warto ;)
suenos
- Dobrze, ale kocha cię też za coś..
- Nie, Łukasz zrozum lubić można za coś, kocha to się mimo wszystko...
Taka jest zasada.
— poważne rozmowy

August 16 2014

suenos

August 14 2014

suenos
Coś mam w środku spierdolone. Na amen
— Jacek Podsiadło
Reposted fromshiawasedawa shiawasedawa viaEvowe Evowe
suenos


ciągle zmęczona, 
smutna, 
bez potrzeb,
bez uśmiechu,
bez miłości,
bez życia..
Reposted byjointskurwysynpreludeshameonyoubitchOpaaalmyfuckingrealitymefirEvowealliwantisyou
suenos
Bo ja chcę tylko czuć się dobrze.
Reposted fromcaraseen caraseen viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 13 2014

suenos

- " 21? Piwo ?"

— no ba
Reposted byjointskurwysynalliwantisyouSoulwooddefinicjamilosci

August 10 2014

suenos
jesteśmy inni, ale dlatego, że jesteśmy inny jesteśmy tacy sami
— ycd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl